Korzystanie z serwisu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody na wykorzystywanie plików cookie przez serwis.
Nie pokazuj mi więcej tego powiadomienia
 

Rodo

Szanowni Państwo,

w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego przetwarzania.

Współadministratorami Państwa danych osobowych oraz danych o stanie zdrowia, gdy zostały podane, jest Boron  z siedzibą przy Aleja Kosciuszki 106/116 lok 3 Łódź 90-442.

W związku z przetwarzaniem danych osobowych, również danych o stanie zdrowia, gdy zostały podane, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do żądania dostępu do danych osobowych, z prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych i z prawa do przenoszenia danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych wobec obu współadministratorów prosimy zgłaszać na adres e-mail: info@boron.com.pl

Ponadto, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, również danych o stanie zdrowia, gdy zostały podane, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

Dane o stanie zdrowia nie są przekazywane do państw trzecich. 

Dane osobowe Państwa przetwarzane są zgodnie z prawem oraz stosują odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

Informacje dla osób, na których zostały wykonane zabiegi.

W przypadku, gdy podawali Państwo dane osobowe i dane o stanie zdrowia, to ich podanie było dobrowolne, ale konieczne do wykonania zabieguów czy mikropigmentacji, gdyż w przypadku nie podania tych danych zabieg nie mógłby zostać wykonany. Ponadto wyrazili Państwo zgodę na wykonanie zabiegu przed wykonaniem tego zabiegu. W obecnej chwili zarówno dane osobowe, jak i dane o stanie zdrowia przetwarzane są w kilku różnych celach i na kilku różnych podstawach w zależności od rodzaju przetwarzanych danych, a mianowicie:

 1. dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa cywilnego;
 2. dane osobowe przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu zakończenia prowadzenia działalności marketingowej przez współadministratorów;
 3. dane o stanie zdrowia przetwarzane są, po wykonaniu zabiegu, do obrony ewentualnych roszczeń, których może dochodzić osoba, na której został wykonany zabieg, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do obrony roszczeń do upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa cywilnego.

Informacje dla osób, które uczęszczały na szkolenia lub dokonały zakupu w firmie Boroń.

W przypadku, gdy podawali Państwo dane osobowe, to ich podanie było dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań, których żądała osoba, której dane dotyczą, przed wykonaniem umowy oraz do wykonania umowy, gdyż w przypadku nie podania danych nie byłoby możliwe podjęcie żądanych działań i wykonanie umowy. W obecnej chwili dane osobowe przetwarzane są w kilku różnych celach i na kilku różnych podstawach prawnych, a mianowicie:

 

 1. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa cywilnego;
 2. do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu zakończenia prowadzenia działalności marketingowej przez współadministratorów;
 3. do celów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy o ordynacji podatkowej przez okres wynikający z tej ustawy.Szanowni Państwo,

  w związku z przetwarzaniem Państwa danych osobowych poniżej przedstawiamy informacje dotyczące tego przetwarzania.

  Współadministratorami Państwa danych osobowych oraz danych o stanie zdrowia, gdy zostały podane, jest Boron  z siedzibą przy Aleja Kosciuszki 106/116 lok 3 Łódź 90-442.

  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, również danych o stanie zdrowia, gdy zostały podane, mają Państwo możliwość skorzystania z prawa do żądania dostępu do danych osobowych, z prawa do sprostowania lub usunięcia danych osobowych, z prawa do ograniczenia przetwarzania danych osobowych oraz z prawa do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania moich danych osobowych i z prawa do przenoszenia danych osobowych. Wszelkie kwestie związane z ochroną danych osobowych wobec obu współadministratorów prosimy zgłaszać na adres e-mail: info@boron.com.pl

  Ponadto, w związku z przetwarzaniem danych osobowych, również danych o stanie zdrowia, gdy zostały podane, mają Państwo możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych.

  Dane o stanie zdrowia nie są przekazywane do państw trzecich. 

  Dane osobowe Państwa przetwarzane są zgodnie z prawem oraz stosują odpowiednie środki organizacyjne i techniczne wymagane przez przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku.

  Informacje dla osób, na których zostały wykonane zabiegi.

  W przypadku, gdy podawali Państwo dane osobowe i dane o stanie zdrowia, to ich podanie było dobrowolne, ale konieczne do wykonania zabieguów czy mikropigmentacji, gdyż w przypadku nie podania tych danych zabieg nie mógłby zostać wykonany. Ponadto wyrazili Państwo zgodę na wykonanie zabiegu przed wykonaniem tego zabiegu. W obecnej chwili zarówno dane osobowe, jak i dane o stanie zdrowia przetwarzane są w kilku różnych celach i na kilku różnych podstawach w zależności od rodzaju przetwarzanych danych, a mianowicie:

  1. dane osobowe są przetwarzane w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa cywilnego;
  2. dane osobowe przetwarzane są do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu zakończenia prowadzenia działalności marketingowej przez współadministratorów;
  3. dane o stanie zdrowia przetwarzane są, po wykonaniu zabiegu, do obrony ewentualnych roszczeń, których może dochodzić osoba, na której został wykonany zabieg, na podstawie art. 9 ust. 2 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do obrony roszczeń do upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa cywilnego.

  Informacje dla osób, które uczęszczały na szkolenia lub dokonały zakupu w firmie Boroń.

  W przypadku, gdy podawali Państwo dane osobowe, to ich podanie było dobrowolne, ale konieczne do podjęcia działań, których żądała osoba, której dane dotyczą, przed wykonaniem umowy oraz do wykonania umowy, gdyż w przypadku nie podania danych nie byłoby możliwe podjęcie żądanych działań i wykonanie umowy. W obecnej chwili dane osobowe przetwarzane są w kilku różnych celach i na kilku różnych podstawach prawnych, a mianowicie:

  1. w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony ewentualnych roszczeń na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu upływu terminów przedawnienia wynikających z obowiązujących przepisów prawa cywilnego;
  2. do celów marketingu bezpośredniego na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do realizowania prawnie uzasadnionych interesów współadministratorów do czasu zakończenia prowadzenia działalności marketingowej przez współadministratorów;
  3. do celów podatkowych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt c) Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku, gdyż przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z ustawy o ordynacji podatkowej przez okres wynikający z tej ustawy.