Specjalizacje 

Prawo rodzinne

 • Rozwód i separacja
 • Alimenty
 • Podział majątku wspólnego 
 • Adopcje
 • Władza rodzicielska, opieka, kuratela
 • Ustalenie ojcostwa

Spadki

 • Stwierdzenie o nabycie spadku i testament
 • Dział spadku
 • Zachowek i wydziedziczenie

Prawo pracy, renty i emerytury.

 • Wypowiedzenie i rozwiązanie umowy o pracę
 • Wynagrodzenie za pracę , czas pracy i urlopy
 • Mobbing
 • Praca na umowę zlecenia i o dzieło
 • Zakaz konkurencji 
 • Wypadki przy pracy i choroby zawodowe 
 • Emerytury i renty 
 • Zatrudnianie cudzoziemców

Prawo karne

 • Przestępstwa przeciwko życiu i zdrowiu
 • Przestępstwa gospodarcze i skarbowe
 • Przestępstwa przeciwko mieniu i fałszerstwa
 • Przestępstwa przeciwko rodzinie
 • Groźby karalne, rozboje, bójki i pobicia
 • Wykonywanie kary
 • Przestępstwa w komunikacji
 • Przestępstwa przeciwko wolności seksualnej
 • Naruszenie dobrego imienia
 • Narkotyki

Odszkodowania

 • Wypadki komunikacyjne
 • Szkody medyczne
 • Szkody podróżne i wakacyjne
 • Rękojmie i gwarancje
 • Szkody górnicze

Przedsiębiorcy

 • Organizacja i funkcjonowanie spółek
 • Windykacja i egzekucja roszczeń
 • Zamówienia publiczne
 • Upadłość i restrukturyzacja
 • Dofinansowania i dotacje
 • Pozwolenia i koncesje
 • Roboty budowlane
 • Finanse i ubezpieczenia
 • Rolnicy
 • Prawa autorskie, patenty
 • RODO
 • Sprawy z ZUS
 • Ochrona środowiska
 • Prawo przewozowe
 • Prawo energetyczne
 • Prawo konkurencji

Konsumenci

 • Reklamacje, rękojmie i gwarancje
 • Kredyty frankowe i spory bankowe
 • Szkody podróżne i wakacyjne
 • Spory z ubezpieczycielami
 • Upadłość konsumencka

Nieruchomości i lokale

 • Podział nieruchomości
 • Zasiedzenie
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Naruszenie posiadania i eksmisje
 • Prawo budowlane
 • Najmy i dzierżawy
 • Prawo spółdzielcze
 • Księgi wieczyste i hipoteki
 • Wywłaszczenia

Nieruchomości i lokale

 • Podział nieruchomości
 • Zasiedzenie
 • Wspólnoty mieszkaniowe
 • Naruszenie posiadania i eksmisje
 • Prawo budowlane
 • Najmy i dzierżawy
 • Prawo spółdzielcze
 • Księgi wieczyste i hipoteki
 • Wywłaszczenia

Podatki

 • PIT
 • CIT
 • VAT
 • Podatek od spadku i darowizny
 • Sprawy z ZUS