Pytania i odpowiedzi

 • JAK ZAWRZEĆ UMOWĘ Z PORTALEM?
 • Wejdź na zakładkę „Dodaj się” i wpisz swoje dane potrzebne do rejestracji.
 • JAK WYPOWIEDZIEĆ UMOWĘ Z PORTALEM?
 • Termin wypowiedzenia wynosi trzy dni, ale liczymy go na koniec miesiąca kalendarzowego. Wypowiedzenie Umowy następuje pisemnie; pismo możesz wysłać na nasz adres korespondencyjny lub skan wypowiedzenia w formacie PDF na adres kontakt@znajdzprawnikow.pl
 • ILE SPECJALIZACJI MOGĘ WYBRAĆ PRZY REJESTRACJI?
 • Do wyboru jest maksymalnie dziesięć specjalizacji.
 • Z JAKIEGO POWODU JEST OGRANICZENIE WYBORU SPECJALIZACJI?
 • Zależy nam, aby klienci, którzy odwiedzają Portal, mogli znaleźć ekspertów w poszczególnych dziedzinach prawa. Wierzymy, że specjalizacja zawodów prawniczych będzie coraz bardzie postępować. Ufamy w to, że klientom nie zależy na „ekspertach od wszystkiego”.
 • SPECJALIZACJI, KTÓRA MNIE INTERESUJE, NIE MA NA PORTALU.
 • Nie wszystkie one będą. Wybraliśmy te, które są najczęściej poszukiwane. Jeśli chcesz dodać jakąś specjalizację, to napisz do nas.
 • CZY MOGĘ EDYTOWAĆ SWÓJ PROFIL.
 • Tak, w każdym czasie. Jeśli jednak zmieniasz swój adres mailowy, to powiadom nas o tym wysyłając maila na adres kontakt@znajdzprawnikow.pl
 • CZY KORZYSTANIE Z PORTALU JEST ZGODNE Z ZASADAMI ETYKI
 • TAK.
 • Zgodnie z § 23 a ust. 2 lit. f Kodeksu Etyki Adwokackiej „Adwokat może informować o świadczonej pomocy prawnej w sposób zgodny z regułami niniejszego „Zbioru” [KEA] poprzez: umieszczanie informacji na stronach internetowych oraz umieszczanie danych o tej stronie w katalogach i wyszukiwarkach”.
  Kodeks Etyki Radcy Prawnego w art. 35 stanowi, że „Radca prawny może informować o wykonywaniu zawodu, pozyskiwać klientów oraz wykonywać czynności zawodowe drogą elektroniczną, jeśli:
  1) jest zawsze jednoznacznie identyfikowalny jako nadawca lub odbiorca, w szczególności poprzez adresy poczty elektronicznej lub inne identyfikatory;
  2) nie korzysta z drogi elektronicznej w sposób anonimowy lub na rzecz osób, których nie można jednoznacznie zidentyfikować jako konkretnych klientów lub odbiorców czy nadawców w komunikacji, w szczególności w Internecie;
  3) nie korzysta z form aktywności dostępnych drogą elektroniczną w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami i zasadami Kodeksu, w szczególności tworząc rozwiązania skutkujące nieprawdziwymi, wprowadzającymi w błąd, ocennymi oznaczeniami lub informacjami, lub w sposób utrudniający innym radcom prawnym dostęp do rynku;
  4) korzysta z form aktywności dostępnych drogą elektroniczną w sposób gwarantujący oddzielenie wykonywania zawodu od swoich prywatnych przekonań, poglądów, postaw i działań oraz innej działalności zawodowej;
  5) nie wydaje, nie inspiruje lub nie płaci osobom trzecim za wydawanie pozytywnych lub negatywnych opinii, komentarzy, poleceń, rekomendacji bądź referencji dotyczących wykonywania zawodu przez siebie lub inne osoby, z którymi może na podstawie przepisów prawa wspólnie wykonywać zawód, w szczególności w sposób anonimowy, nieprawdziwy lub wprowadzający w błąd;
  6) poprzez okresową archiwizację zabezpiecza i dba o dostępność danych przetwarzanych drogą elektroniczną;
  7) chroni tajemnicę zawodową, informując w treści korespondencji elektronicznej o jej poufnym charakterze; zabezpieczenie uznaje się za należyte, jeżeli klient po uprzednim poinformowaniu go o zagrożeniach związanych z korzystaniem z drogi elektronicznej, domyślnie lub wyraźnie zaakceptował stosowane w komunikacji z nim środki, techniki, sposoby, systemy lub standardy komunikacji elektronicznej.