W zakładce „Prawo karne” zajdziesz swojego obrońcę – adwokata lub radcę prawnego, który będzie reprezentować Twoje interesy w postępowaniu karnym.

  • Eksperci, których tu znajdziesz, pomogą Ci we wszelkich sprawach związanych z szeroko pojętym prawem karnym. Są to adwokaci i radcowie prawni, którzy zajmują się nie tylko obroną przed zarzutami o popełnienie przestępstwa, ale także prowadzą sprawy i doradzają w sprawach o wykroczenia lub w sprawach dotyczących wykonywania kary (odroczenia, zwolnienia, zatarcia etc.). Adwokaci i radcy prawni, których tu znajdziesz, pomogą Ci także, gdy jesteś pokrzywdzonym w sprawie.

Jeśli lista znajdująca się po lewej stronie nie zawiera zagadnienia z zakresu prawa karnego, które Cię interesuje, to skontaktuj się z adwokatem lub radcą prawnym zajmującym się pozostałymi zagadnieniami prawa karnego i uzyskaj pomoc.