Cennik

  • 0 zł

    do końca

  • 120 zł/MC

    od

Warunki promocji.

Zarejestruj się korzystaj z portalu bez opłat do końca 2021r.


W tym czasie możesz korzystać z usług Portalu w pełnym zakresie. Nie pobierzemy od Ciebie żadnych opłat. Jeżeli będziesz chciał zrezygnować, to przed końcem 2021r. wyślij skan wypowiedzenia Umowy na adres mailowy kontakt@znajdzprawnikow.pl lub na nasz adres korespondencyjny.


Cennik


Jeśli będziesz chciał nadal korzystać z naszych usług, to miesięczna opłata od stycznia 2022r. wynosi 120 zł. netto (147,60 zł. brutto).

Jeżeli korzystałeś z Portalu krócej niż przez miesiąc, to opłata jest proporcjonalna do czasu korzystania. Opłata ta (nasze wynagrodzenie) płatne jest z dołu w terminie siedmiu dni od dnia doręczenia Ci faktury.

Fakturę doręczymy Ci mailowo (e-faktura) lub w formie papierowej. Zachęcamy Cię do wybrania e- faktury, jeśli jednak będziesz chciał otrzymać ją w formie papierowej, to koszt jej doręczenia wynosi 10 zł. netto (12,30 zł. brutto).


Wypowiedzenie.


Jeżeli chcesz zrezygnować (tylko czemu? :(  ), to okres wypowiedzenia wynosi trzy dni, ale liczymy go na koniec miesiąca kalendarzowego. Dajemy Ci możliwość korzystania z ciekawego narzędzia; oszczędź nam proszę konieczności rozliczania korzystania przez Ciebie z Portalu za każdy dzień i pozwól, że nasze wynagrodzenie będzie za cały miesiąc, w którym zrezygnowałeś z naszych usług. Twój Profil będzie widoczny do końca okresu wypowiedzenia.