Tarcza antykryzysowa 2.0. Zobacz, co możesz otrzymać.

Poniżej znajdziesz najważniejsze rozwiązania tarczy antykryzysowej kierowane do osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą (w tym adwokatów i radców prawnych).

Pomoc od powiatowych urzędów pracy.

Pożyczka dla mikroprzedsiębiorców.

Warunki:

Nie możesz zatrudniać więcej niż 9 pracowników;

Nie możesz przekroczyć 2 mln euro obrotu;

Pożyczka może wynieść 5000 zł. i jeśli będziesz prowadzić działalnść przez trzy miesiące od otrzymania pożyczki, to zwrot pożyczki zostanie umorzony. Pamiętj jedynie, aby wniosek o umorzenie złożyć w termnie 14 dni od dnia spełnienia warunku umorzenia pożyczki.

Dofinansowanie dla przedsiębiorców niezatrudniających pracowników.

Warunki:

Twoje obroty muszą spaść o co najmniej 30% na przestrzeni dwóch kolejnych miesięcy 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu z 2019r.

Zobowązanie do prowadzenia działalności przez okres, na który zostało ono przyznane.

Dofinansowanie do wynagrodzeń.

Warunki:

Twoje obroty muszą spaść o co najmniej 30% na przestrzeni dwóch kolejnych miesięcy 2020r. w porównaniu do analogicznego okresu z 2019r.

Zobowązanie do prowadzenia działalności przez okres, na który zostało ono przyznane oraz do utrzymania poziomu zatrudnienia przez ten okres.

Wsparcie udzielane na maksymalnie 3 miesiące.

Więcej na

https://lodz.praca.gov.pl/dla-pracodawcow-i-przedsiebiorcow/tarcza/dofinansowanie

Zobacz także najważniejsze rozwiązania proponowane przez ZUS m.in. zwolnienie ze skłądek oraz świadczenie postojowe:

https://www.zus.pl/o-zus/aktualnosci/-/publisher/aktualnosc/1/tarcza-antykryzysowa-wsparcie-z-zus/2551371

  • JAK ZAWRZEĆ UMOWĘ Z PORTALEM?
  • Wejdź na zakładkę „Dodaj się” i wpisz swoje dane potrzebne do rejestracji.